این نوع شیلنگ با بهترین مواد اولیه تولید شده مقاومت زیادی در مقابل سرما و گرما دارد.